ไพ่ป๊อก 52 ใบ กับ ความหมายของไพ่ แต่ละหน้าใน 1 สำรับ

เกมไพ่ป๊อก ความหมายของไพ่ จำนวนไพ่ 52 ใบ จำนวนสัปดาห์ในหนึ่งปี จะแบ่งออกเป็น 4 ชุด ชุดละ 13 ใบ ซึ่งมีความหมายถึง ข้างขึ้นและข้างแรม